homepage

WONEN EN WERKEN IN EEN LEVENDIGE OMGEVING

line

Overlijden en afwikkeling nalatenschap

Hoe verloopt de afwikkeling van een nalatenschap?
Na het overlijden van iemand dient de nalatenschap afgewikkeld te worden, de schulden betaald en de vorderingen geïnt. Daarna dienen de bezittingen van de overledene verdeeld te worden onder de erven. Hierbij heeft u te maken met een eventueel testament, de wet en ook de wensen van de erfgenamen. En die wensen kunnen nog wel eens uiteenlopen. Gemiddeld kost het afwikkelen van een ‘gewone’ nalatenschap ongeveer een jaar. Bij conflicten kan het jaren duren. Er dienen een aantal stappen genomen te worden in de afwikkeling van een nalatenschap. Dit kan door een executeur gedaan worden, door de erfgenamen zelf of door de notaris. Laat u adviseren.

Volmacht geven
Als er geen executeur is benoemd en er zijn meerdere erfgenamen is het is handig om één persoon een volmacht te geven. Deze volmacht wordt vaak vastgelegd in een verklaring van erfrecht. De gevolmachtigde kan een van de erfgenamen zijn, of een buitenstaander, zoals een notaris.

Er is een executeur
Als in het testament een executeur is aangewezen, dan heeft de overledene zelf geregeld wie in eerste instantie aan de slag gaat met de afwikkeling. De notaris kan daarbij helpen.

Onpartijdig en deskundig
Maar als er meerdere erfgenamen zijn en er geen executeur benoemd is, is het raadzaam om de onpartijdige en deskundige hulp van de notaris in te roepen. Dit kan van groot belang zijn om tot een eerlijke en juiste verdeling te komen. Zaannotarissen kan u helpen bij de afwikkeling van een nalatenschap of het opstellen van een verklaring van erfrecht.

Voor vragen of meer informatie kunt u onderstaand contactformulier invullen. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op!