homepage

WONEN EN WERKEN IN EEN LEVENDIGE OMGEVING

line

Levenstestament

levenstestament volmachtLevenstestament en volmacht
Wie behartigt uw belangen als u het zelf niet meer kunt? Wie schenkt u uw vertrouwen? Stel u moet voor enige tijd naar het ziekenhuis en u weet niet hoe u er na de operatie aan toe bent. Of u verblijft voor langere tijd in het buitenland. Het kan ook zijn dat u een dagje ouder wordt en gaat dementeren. Dan neemt de kans toe dat u afhankelijk wordt van anderen voor huishoudelijk werk, verzorging of financiële zaken. Dan is het goed om, als het nog kan, er over na te denken wie uw (financiële) belangen gaat behartigen als u dit zelf niet (meer) kunt. Dit kan tijdelijk of permanent zijn. In wie heeft u het volste vertrouwen? Neem tijdig de regie in handen om alles volgens uw wensen en behoeften te laten vastleggen. U kunt kiezen voor een volmacht of een levenstestament. Afhankelijk van wat u wilt regelen.

Volmacht
U geeft een ander de bevoegdheid namens u te handelen als u hier niet meer toe in staat bent.

Levenstestament
U vult de volmacht aan met een overzicht van uw persoonlijke wensen. Bijvoorbeeld een medisch behandelverbod, een medische volmacht en of een euthanasieverklaring.

Persoonlijke belangen
Wie behartigt uw persoonlijke wensen? Wie neemt de beslissing over bijvoorbeeld opname in een verpleeghuis als u dat zelf niet kunt? U kunt hiervoor iemand aanwijzen in uw levenstestament. Deze persoon kan ook regelen dat uw woning bij opname in een verpleeghuis wordt verkocht of dat de huisdieren nieuw onderdak krijgen.

Medische wensen/euthanasieverklaring
Het is mogelijk dat u bepaalde wensen hebt met betrekking tot medische behandelingen. Zo kunt u als wens hebben dat artsen er alles aan moeten doen om u in leven te houden als u erg ziek bent. Of u wilt juist dat bepaalde behandelingen worden gestaakt als u ernstig ziek bent of aan het dementeren bent. Als u zelf niet meer in staat bent om uw wil te uiten en overleg met uw arts te plegen, is het belangrijk dat een ander dit voor u kan doen. Hiervoor kunt u in het levenstestament een gevolmachtigde benoemen die in uw plaats uw wensen uitvoert.

waar zeg ik ja tegen

Vertrouwen
Het is belangrijk dat u van te voren goed nadenkt wie u aanwijst om uw wensen uit het levenstestament uit te voeren. Deze persoon moet uw wil namelijk respecteren en daarbij niet in tweestrijd met zichzelf komen. U kunt ook meerdere personen aanwijzen. Het levenstestament kunt u altijd in een later stadium wijzigen. U moet op dat moment nog wel in staat zijn om uw wil te bepalen. De specialisten van Zaannotarissen nemen de tijd voor u en bespreken graag met u alle mogelijkheden. Ook brengen zij bezoek aan huis, bij ziekte en ongemak. Informeer naar de mogelijkheden.

 

 

Maak terugbelverzoek voor een gratis intakegesprek

Laat uw gegevens achter. Zaannotarissen neemt binnen 3 werkdagen contact met u op voor het maken van een afspraak voor een gratis eerste gesprek. Tijdens dit gesprek vertellen wij u meer over het levenstestament.

Tip: vul vooraf de online Keuzehulp in en neem de antwoorden mee naar het gesprek. Zo bent u goed voorbereid!