homepage

WONEN EN WERKEN IN EEN LEVENDIGE OMGEVING

line

Wisselende contacten

Notaris Rik Jacobs

 

1 december 2016

In deze moderne tijden is het allang niet meer vanzelfsprekend dat een gekozen verbintenis een levenlang duurt. Met enige regelmaat ben ik een zorgvuldig, want vaak ook door mij, opgesteld testament weer aan het fileren en ontdoen van de destijds zo geliefde en nu zo gehate erfgenaam. Dat kan lang aan, wat mij betreft. Niet alleen vanwege continuïteit van het notariskantoor maar vooral ook omdat mijn cliënten in deze gebruik maken van hun recht om bij leven te bepalen wat er na de dood met hun aardse zaken gebeurt. En daar hou ik van.

Toch gebeurt het nog te vaak dat nabestaanden niet alleen moeten dealen met het verlies van een dierbare maar tegelijkertijd moeten vechten voor waar zij recht op menen te hebben.

Mijn vak is gebouwd op de fundamenten van onderlinge rechten en plichten. Partners, compagnons, families, gezinnen, al die verbintenissen brengen een complex geheel van verantwoordelijkheden met zich mee, die vastgelegd zouden moeten zijn in overeenkomsten, convenanten en testamenten. Door, in mijn ogen, volstrekt onlogische naïviteit wordt deze handeling afgedaan als overbodig of op zijn best opgeschoven als iets wat 'altijd nog een keer moet gebeuren'. Dat schiet natuurlijk niet op. De dood is altijd onverhoopt. Wie de zeis een keer rakelings langs zijn oren heeft horen suizen, wéét dat vergankelijkheid altijd op de loer ligt. Sommige zaken zijn gewoon te belangrijk om voor je uit te schuiven.

Mijn voorlopers in dit nobele vak slingerden zich nauwgezet aan de beschrijving van de laatste wens van hun cliënt. Daarbij hadden zij rekening te houden met een huysvrou, sorry dames, en haar kinderen. Als er al een hiernamaals is, dan verheug ik me er nu al op om deze oude gasten te trakteren op de huidige praktijk. Wat zouden ze opkijken van wat er in pakweg drie generaties veranderd is. Een modern voorbeeld:

A trouwt met B, krijgt kindertjes C, D en E. Maakt een testament waarin alle nabestaanden binnen het gezin recht krijgen op een kwart van A's bezittingen. De verveling slaat echter toe en A en B's wegen scheiden zich. A hertrouwt met G, B vindt nieuw levensgeluk bij H. A en G krijgen kinderen I en J. De fusie B-H gaat ten onder.

Dan gaat A dood. Hoe denkt u dat het afloopt met zijn bezittingen? Alleen het testament wat gemaakt is tijdens zijn huwelijk met B wordt gevonden. Kunnen G, I en J dus fluiten naar de nalatenschap, of hebben I en J automatische rechten?

Kijk, als u niet met zekerheid het antwoord kunt geven op de som uit dit practicum, lijkt het mij een goede zaak als u uw eigen situatie eens tegen het licht houdt. Het zou namelijk zomaar kunnen dat u doodgaat. Doen we namelijk allemaal op enig moment. Zorg dan dat in die op zich onwenselijke situatie althans uw laatste wens duidelijk zal zijn ten aanzien van de verdeling van uw aardse goed onder uw nabestaanden. Al uw nabestaanden.