homepage

WONEN EN WERKEN IN EEN LEVENDIGE OMGEVING

line

In liefde en gemeenschap

notaris Rik Jacobs

 

1 mei 2017 

Het voorjaar is van de bloemetjes en de bijtjes. De voorbode van zwoele zomeravonden. U ziet, beste lezer, enig gevoel voor romantiek is mij niet vreemd. Al wordt daar thuis anders over gedacht. Maar dat terzijde.

Uitgesproken woorden van liefde en beloftes van eeuwige trouw komen nu eenmaal gemakkelijker los als de lucht zindert van de hitte. Zo ging het altijd en zo zal het nog lang blijven gaan. De ontmoeting, de vonk, verliefdheid ontbrandt in houden van, mensen besluiten hun leven met elkaar te delen en te trouwen. Zeker als er kinderen komen, de rechten en plichten van beide ouders zijn meteen vastgelegd.

Je leven delen is echter nogal een abstract begrip: je aardse goederen delen is een betere omschrijving. Tot en met vorig jaar was dat de standaard bij huwelijksvoltrekkingen. Geld en goed werden gedeeld op het moment van de inzegening. Ook als dat een negatief saldo betrof. In dat laatste geval is de kater wel heel gemeen als blijkt dat schulden uit het verleden ook netjes verdeeld worden over de echtelieden. Als je dan bedenkt dat één op de drie huwelijken in een echtscheiding eindigt, snapt u, beste lezer, wel waarom deze notaris een gat in de lucht sprong toen het wetsvoorstel aangenomen werd om de automatische 'gemeenschap van goederen' te beperken.

Sinds dit jaar is de wet aangenomen waarbij de huwelijken vanaf 2018 worden gesloten zonder inbreng van bezittingen en schulden, die blijven bij de persoon zelf. Alles wat binnen het huwelijk wordt vergaard, of verloren, wordt gedeeld. Schriftelijk vastleggen van vermogen en schulden is niet verplicht maar wel verstandig. Wanneer bij een geschil het recht op een goed niet bewezen kan worden, valt het binnen de gemeenschap en wordt het verdeeld.

Ondernemers, ook toekomstige, moeten nu goed opletten: als ze hun bedrijf al hadden vóór het huwelijk blijft dit buiten de gemeenschap. Winsten en verliezen echter die behaald zijn binnen het huwelijk moeten eerlijk verdeeld worden. Ook tijdens het huwelijk gerealiseerde winst die niet is uitgekeerd, valt binnen de gemeenschap van goederen! Bedrijven die gestart worden binnen het huwelijk vallen geheel onder het verdelingsregime. Een echtscheiding kan daarmee desastreuze gevolgen hebben voor de onderneming. Wie een bedrijf start met één of meer kompanen doet er goed aan zich te overtuigen dat de huwelijkse plichten van de anderen de liquiditeiten van de gezamenlijke onderneming niet kunnen ondermijnen.

Conclusie: deze wet is een goede stap in de juiste richting maar is nadrukkelijk geen vervanging van de huwelijkse voorwaarden. Dat gaat veel verder en omvat niet alleen het eigendomsrecht van de bezittingen en schulden ten tijde van de huwelijksvoltrekking maar omschrijft ook expliciet toekomstig vermogen wat in bepaalde omstandigheden alleen toevalt aan één van de echtelieden. Positief dan wel negatief.

Kortom, maak van gemeenschap een voorwaarde, voordat het een verplichting wordt. Gemeenschap van goederen dan, hè...